[130122G]nhân viên thiết kế ở cty xây dụng (HN)

[CÔNG VIỆC]

-thiết kế xây dụng bên Nhật

-quản lý ký sư ở văn phòng

-công việc báo cáo cho sếp người Nhật bên Nhật

[YÊU CẦU]

-có kinh nghiệm thiết kế và có chúng chỉ thiết kế VN

-tiếng Anh hoặc Nhật business

[ĐÃI NGỘ]

Gross 1200-1500 USD +bảo hiểm

[THÔNG TIN KHÁC]

Nơi làm việc: Đống Đa HN

Thời gian: 8:30-17:30

nghỉ cách tuần thứ 7, CN, lễ