[111121G]sales ở cty tư vấn (HN)

[CÔNG VIỆC]

-trợ lý sales cho công ty Nhật
(phiên dịch tiếng Anh sang Việt, làm hợp đồng, làm tài liệu liên quan sales v.v.)
-điều tra sản phẩm về xe (khách hàng chú yếu là cty xe ô tô Nhật)

[YÊU CẦU]

-hơn 1 năm kinh nghiệm làm việc. (ưu tiên có kinh nghiệm làm ở cty tư vấn)
-Tiếng Anh business (TOEIC 600 thương đương)
-PC skill (word&excel&powerpoint)
-SNS skill (đăng quảng cáo v.v.)

[ĐÃI NGỘ]

Gross 500-700 USD +bảo hiểm

[THÔNG TIN KHÁC]

Nơi làm việc: Cầu Giấy HN

Thời gian: 8:00-17:00

nghỉ cách tuần thứ 7, CN, lễ