[230621G]PHP developer (HN)

[CÔNG VIỆC]

-Phát triển hệ thống gắn liền với xây dựng website

-Giới thiệu và phát triển CMS Lưu hành nội bộ.

-Phát triển Application web sử dụng database

[YÊU CẦU]

-Kinh nghiệm làm Web ( PHP Developers) thực tế 3 năm trở lên-Kinh nghiệm làm Symfony2 trở lên hoặc Framework khác ( Cake 2 trở lên, Larabel5 trở lên)

-Kinh nghiệm triển khai hệ thống sử ụng database (MySql)-Kinh nghiệm sử dụng Tool quản lý version phổ biến như GIT

-Kiến thức về các biện pháp đối phó với bảo mật và lỗ hổng bảo mật liên quan đến WEB

[ĐÃI NGỘ]

– Gross 700~1200 USD

– có tiền thưởng Tết +bảo hiểm + v.v.

[THÔNG TIN KHÁC]

– nơi làm việc : Ba Đình Hà Nội

– thời gian làm việc : 8:00~17:00 nghỉ : T7,CH,Lễ