MONTH

0年0月

  • 21/05/2021

[280521IG]kỹ sư IT(HN)

[CÔNG VIỆC] – Phát triển sử dụng ngôn ngữ Vue.JS/ Java/ Python. – Phát triển các app web (mua sắm online), app ph […]