CATEGORY

Hưng Yên

  • 15/02/2022

[150222G]admin công ty sản xuất

[CÔNG VIỆC] -các công việc liên quan admin ở văn phòng -xử lý liên hệ từ khách hàng -biên phiên dịch hồ sơ [YÊU CẦU] -có kinh […]