CATEGORY

Hải Dương

  • 27/07/2021

[170821G]quản lý hành chính nhân sự

[CÔNG VIỆC] -quản lý hành chính nhận sự ở công ty sản xuất Nhật -phiên dịch cho giám đóc người Nhật -các giao tiếp với cơ qua […]